Brännorna

Den lilla, men långsträckta, byn Brännorna, i Tomelilla kommun, på båda sidor om väg 1672 mellan Onslunda i söder och Ekerödskorset i norr ligger i omväxlande terräng där blandskogsdungar samsas med åkermark.

Fram till mitten av förra århundradet fanns aktiv gruvdrift i Brännorna. Här bröts blyglans, zinkblände och svavelkis men framför allt flusspat. Spåren efter gruvdriften kan fortfarande ses i naturen, bland annat ett antal inhängnade gruvhål.

Närmaste orter med service av olika slag, bl.a. skola, är Onslunda ett par kilometer söderut. In till Tomelilla är det cirka 1,5 mil.

Källa: Fastighetsbyrån