Frörum

Frörum är en liten by strax söder om Fågeltofta vid väg 19.

Byn ligger i Fågeltofta socken i Albo härad i gränslandet mellan ris- och skogsbygd, men ändå är det kuperad lantbruksmark som dominerar. Slottet Kronovall ligger endast ett par kilometer öster om Frörum och omgivningarna runt slottet bjuder intressanta naturupplevelser med rik flora och fauna.

Närmaste ort med service som t.ex. skola är Onslunda drygt sex kilometer åt sydost. Bara ett par kilometer längre är det till Tomelilla.

Källa: Fastighetsbyrån