Artikeln publicerades 19 juni 2024

Inget eldningsförbud

Det råder för närvarande inget eldningsförbud i Tomelilla kommun.

Att alltid tänka på om du planerar att grilla eller elda:

  • Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, som kommunens iordningsställda grillplatser.
  • Grillar du på egen tomt bör du göra det med en grill på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material.
  • Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.
Inget eldningsförbud.