Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd

Telefontid: mån, ons, fre 10.00–12.00 / tis 13.00–14.30

Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla (endast bokade besök)