Nominerade 2023

Årets nominerade till medarbetarutmärkelserna

Juryn, som består av representanter från ledningsgruppen och förra årets vinnare, har valt ut tre favoriter i varje kategori, bland alla de nomineringar som kommit in. Vinnare i varje kategori presenteras överst i varje lista.

● Årets brobyggare

Det här priset tilldelas en person eller flera i en grupp som har tagit samarbete och helhetssyn till en ny nivå. Det kan handla om medarbetare från olika delar av kommunen som genom samarbete gjort att ett plus ett blivit betydligt mer än två för våra kunder. Det kan också handla om att ha knutit kontakter utanför kommunens organisation som på ett genomgripande sätt förbättrat uppdragets resultat.

Nominerade 2023

 • Matilda Andersson, näringslivsutvecklare
 • SVU-teamet (samverkan vid utskrivning)
 • Kenneth Johansson, vaktmästare
 • Håkan Johansen, driftschef på fastighetsavdelningen


● Årets mest nytänkande

Det här priset tilldelas en person eller en grupp som med mod och kreativitet vågat lämna gamla tankebanor och arbetssätt. Innovationen kan vara stor eller liten – nytänkarens initiativ har skapat en tydlig förbättring för våra kunder eller av det interna arbetsflödet.

Nominerade 2023

 • Ingela Dejenfelt, måltidschef och logistiksamordnare
 • Lärcentrum
 • Lois Ivarsson och Ebba Rubensson, kulturpedagoger
 • Michael Foisack, enhetschef hemtjänsten


● Årets mesta kundfokus

Det här priset tilldelas en person som på ett betydande sätt skapar värde för kunden. Personen uppvisar ett särskilt gott bemötande i samspelet med andra. Kundens perspektiv är alltid ledande när personen ger service. ​

Nominerade 2023

 • Anneli Mineur, undersköterska
 • Marie-Louise Vogel, bibliotikarie
 • Petra Granholm, socialsekreterare
 • Elna Magnusson, Arbetskonsulent


● Årets ledare

Det här priset tilldelas den ledare som det gångna året som utmärkt sig särskilt inom ramen för ledarpolicyns fem områden; måluppfyllelse, att skapa värde, att samspela, att leda sig själv och att vilja lyckas.

Nominerade 2023

 • Maria Ingvarsson, enhetschef på Norrevång
 • Tina Svensson, enhetschef på individ- och familjeverksamheten
 • Henrik Lundblad, näringslivschef