Artikeln publicerades 13 juni 2024

Veckans skryt: Stöd och omsorg har på ett engagerande sätt drivit omställningen inför den nya socialtjänstlagen

I arbetet inför den nya socialtjänstlagen har flera medarbetare inom stöd och omsorg bildat en arbetsgrupp som driver arbetet med omställningen inom hela verksamheten. Gruppen har planerat och genomfört två dagar där de skapat ett jättebra program. De engagerar alla kollegor på ett sätt som ger mycket inspiration till vidare arbete.

Veckans skryt från Cesam, maj 2024

  • Det är positivt att arbetet med friskronder pågår inom alla enheter.
  • Förskolans och fritidshemmens dag firades med tårta.
  • Arbetsskor till anställda inom stöd och omsorg är väldigt uppskattat av personalen.