Barn och utbildnings organisation

Inom barn- och utbildningsverksamheten finns 6 kommunala grundskolor och 6 förskolor. Inom barn och utbildning ingår även elevhälsa och skolskjuts.

Skolchef Agneta Gullstrand leder och ansvarar för verksamheten. Ansvarig nämnd är familjenämnden.

Organisationskarta för barn och utbildning