Artikeln publicerades 2 juli 2024

Kartläggning inför uppdatering av styrdokument inköp och upphandling

(Länken till fomuläret är uppdaterad) Under hösten kommer vi göra en översyn av styrdokumenten kopplade till inköpsprocessen. Målet är att tillsammans mer våra beställarorganisationer arbeta fram funktionella och förankrade styrdokument.

Just ditt engagemang är viktigt för att vi ska få fram relevanta dokument. Därför behöver vi dina tankar så att vi får ett bra ingångsvärde i det fortsatta arbetet.

Du bidrar genom att klicka på länken och besvara enkäten, använd gärna möjligheten att kommentera. Enkäten kommer att ligga till grund för inköpsenhetens verksamhetsplanering 2025.

Vår ambition är att vi i arbetet ska lyfta fram gemensamma utmaningar och adressera dem strategiskt. Den gemensamma Inköpsstrategin som är målet ska ange gemensamma övergripande riktlinjer eller principer och peka ut riktningen och möjliga sätt att lösa uppgiften. Däremot måste det finnas utrymme för att anpassa det till de förutsättningar varje organisation har avseende förverkligandet.

Om ni har funderingar, frågor och eller andra saker ni vill dryfta, kontakta oss på upphandling@tomelilla.se så att vi tillsammans skapar en bra process.

Våra gällande styrdokument hittar du här:

B 1601 Inköps och upphandlingsreglemente.pdf Pdf, 89.8 kB.
B 1901 Riktlinjer för direktupphandling.pdf Pdf, 115.5 kB.

Person som använder en laptop, endast armarna och datorn syns i bild