Artikeln publicerades 26 oktober 2023

Utbildning i hbtqi+ för medarbetare inom vård och omsorg

Ett fält med ett vindkraftverk

Utbildningen sker i form av en introduktionsföreläsning till normer kring kön och sexualitet. Föreläsningen hålls vid fyra tillfällen i mitten av november.

Deltagande vid föreläsningen är obligatorisk för medarbetare inom vård och omsorg och planeringen av vilken dag man går kommer att göras gemensamt för att klara av bemanningen under dagarna.

Föreläsningen syftar till att ge en överblick över området kön och sexualitet med fokus på heteronormen och dess konsekvenser. Genomgång av relevanta begrepp, hälsoläge hos hbtq-gruppen, lagstiftning samt diskussion om hur ett gott bemötande kan se ut utifrån våra uppdrag.

Hbtqi+ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersex. Pluset läggs till för att inkludera andra identiteter och sexualiteter.

Föreläsningen kommer att hållas av Žana Dončić som arbetar vid RFSL Skåne.

Tid: 13.15–15.30 antingen den 13, 14, 15 eller 16 november.
Plats: Teaterhallen, Folkets park, Tomelilla.