Artikeln publicerades 31 maj 2024

Anslag: Familjenämnden 2024-05-24

Organ:

Familjenämnden

Sammanträdesdatum:

2024-05-24

Paragrafer:

§§ 52-60

Datum då anslaget sätts upp:

2024-05-31

Datum då anslaget tas ned:

2024-06-26

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagits av:

Therese Stendahl