Artikeln publicerades 15 maj 2024

Anslag: Familjenämndens arbetsutskott 2024-05-13

Organ:

Familjenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

2024-05-13

Paragrafer:

§§ 34-38

Datum då anslaget sätts upp:

2024-05-15

Datum då anslaget tas ned:

2024-06-10

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagits av:

Therese Stendahl