Artikeln publicerades 3 juni 2024

Anslag: Familjenämndens myndighetsutskott 2024-05-27

Organ:

Familjenämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum:

2024-05-27

Paragrafer:

§§ 56-74

Datum då anslaget sätts upp:

2024-06-03

Datum då anslaget tas ned:

2024-06-28

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagits av:

Therese Stendahl