Artikeln publicerades 26 juni 2024

Anslag: Familjenämndens myndighetsutskott 2024-06-24

Organ:

Familjenämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum:

2024-06-24

Paragrafer:

§§ 77-91

Datum då anslaget sätts upp:

2024-06-26

Datum då anslaget tas ned:

2024-07-22

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagits av:

Therese Stendahl