Artikeln publicerades 7 maj 2024

Anslag: Kommunfullmäktige 2024-04-29

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2024-04-29

Paragrafer:

§§ 40-60

Datum då anslaget sätts upp:

2024-05-07

Datum då anslaget tas ned:

2024-05-31

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagits av:

Thomas Lindberg