Artikeln publicerades 25 juni 2024

Anslag: Kommunfullmäktige 2024-06-17

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2024-06-17

Paragrafer:

§§ 61-82

Datum då anslaget sätts upp:

2024-06-25

Datum då anslaget tas ned:

2024-07-19

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagits av:

Olof Hammar