Artikeln publicerades 8 maj 2024

Anslag: Österlen VA 2024-05-02, konstituerande styrelsemöte

Organ:

Österlen VA AB

Sammanträdesdatum:

2024-05-02

Paragrafer:

§§ 1-11

Datum då anslaget sätts upp:

2024-05-08

Datum då anslaget tas ned:

2024-05-31

Förvaringsplats för protokollet:

Österlen VA AB, Nybogatan 2B, Tomelilla

Länk till protokollet:

Protokollet finns ej tillgänligt via länk

Anslagits av:

Martin Wassenius