Artikeln publicerades 25 mars 2024

Anslag: Pensionärsrådet 2024-03-18

Organ:

Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum:

2024-03-18

Paragrafer:

-

Datum då anslaget sätts upp:

2024-03-25

Datum då anslaget tas ned:

2024-04-18

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Länk till protokollet:

Länk saknas

Anslagits av:

Anna Silver