Artikeln publicerades 26 juni 2024

Anslag: Revisorerna 2024-06-18

Organ:

Revisorerna

Sammanträdesdatum:

2024-06-18

Paragrafer:

§§ 23-30

Datum då anslaget sätts upp:

2024-06-26

Datum då anslaget tas ned:

2024-07-22

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagits av:

Olof Hammar