Artikeln publicerades 31 maj 2024

Anslag: Samhällsbyggnadsnämnden 2024-05-24

Organ:

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2024-05-24

Paragrafer:

§§ 43-55

Datum då anslaget sätts upp:

2024-05-31

Datum då anslaget tas ned:

2024-06-25

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagits av:

Sara Ek Svensson