Artikeln publicerades 27 mars 2024

Anslag: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2024-03-22

Organ:

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

2024-03-22

Paragrafer:

§§ 21-31

Datum då anslaget sätts upp:

2024-03-27

Datum då anslaget tas ned:

2024-04-22

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagits av:

Sara Ek Svensson