Artikeln publicerades 10 maj 2024

Anslag: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2024-05-03

Organ:

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

2024-05-03

Paragrafer:

§§ 32-41

Datum då anslaget sätts upp:

2024-05-10

Datum då anslaget tas ned:

2024-06-05

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagits av:

Sara Ek Svensson