Artikeln publicerades 18 december 2023

Anslag: Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 2023-12-14

Organ:

Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum:

2023-12-14

Paragrafer:

§§ 58-65

Datum då anslaget sätts upp:

2023-12-18

Datum då anslaget tas ned:

2024-01-11

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagits av:

Anna Silver