Artikeln publicerades 13 maj 2024

Anslag: Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2024-04-29

Organ:

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Sammanträdesdatum:

2024-04-29

Paragrafer:

§§ 15-25

Datum då anslaget sätts upp:

2024-05-13

Datum då anslaget tas ned:

2024-06-04

Förvaringsplats för protokollet:

Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad

Länk till protokollet:

Protokollet finns ej tillgänligt via länk

Anslagits av:

Martin Wassenius