Artikeln publicerades 28 juni 2024

Anslag: Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF), medlemskommuner 2024-05-23

Organ:

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)

Sammanträdesdatum:

2024-05-23

Paragrafer:

§§ 1-5

Datum då anslaget sätts upp:

2024-06-28

Datum då anslaget tas ned:

2024-07-22

Förvaringsplats för protokollet:

Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad

Länk till protokollet:

Protokollet finns ej tillgängligt via länk

Anslagits av:

Martin Wassenius