Artikeln publicerades 28 juni 2024

Anslag: Valnämnden 2024-06-27

Organ:

Valnämnden

Sammanträdesdatum:

2024-06-27

Paragrafer:

§§ 17-19

Datum då anslaget sätts upp:

2024-06-28

Datum då anslaget tas ned:

2024-07-24

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagits av:

Therese Stendahl