Artikeln publicerades 27 maj 2024

Anslag: Vård och omsorgsnämnden 2024-05-23

Organ:

Vård och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2024-05-23

Paragrafer:

§§ 35-44

Datum då anslaget sätts upp:

2024-05-27

Datum då anslaget tas ned:

2024-06-21

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagits av:

Olof Hammar