Artikeln publicerades 13 maj 2024

Anslag: Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2024-05-08

Organ:

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

2024-05-08

Paragrafer:

§§ 30-38

Datum då anslaget sätts upp:

2024-05-13

Datum då anslaget tas ned:

2024-06-07

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagits av:

Olof Hammar