Artikeln publicerades 20 juni 2024

Kungöresle: Flyttade fordon, 2024-06-20

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129 om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats:

Sjöbo Autodemontering, Ommavägen 9, 275 39 Sjöbo

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplats inom 1 månad efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer Fabrikat Typ Urprunglig uppställningsplats

AHL 983 Jaguar PB Torsgatan 7, Tomelilla

Tomelilla kommun/Securitas Sverige AB

parkering.mellanskane@securitas.se