Effektiv samordning för ökad trygghet – EST

När vi arbetar med EST, fokuserar vi på att så snabbt som möjligt ta oss an oönskade händelser som inträffat.

Inom EST i Tomelilla, samarbetar polisen, kommunen och det kommunala bostadsbolaget Österlenhem. Gruppen delar information om händelser som direkt behöver tas om hand.

Till hjälp finns informatörer som knutits till EST. De är representanter från lokala föreningar eller andra samhällsaktörer som vill bidra till ett tryggt Tomelilla. Informatörerna rapporterar konkreta händelser till EST-gruppen.

EST är ett arbetssätt som används på flera platser i Sverige. Det togs ursprungligen fram i Örebro gemensamt av kommunen, polisen och universitetet.

För informatörer inom EST

Är du informatör knuten till vårt EST-arbete? Här finns länk till vår e-tjänst för inrapportering.