Artikeln publicerades 31 oktober 2023

Nya bostadsområdet Tegelbruket lockar arkitekter att tävla

Det gamla tegelbruksområdet sett från ovan.

I våras utlyste Tomelilla kommun en arkitekttävling i samarbete med Sveriges arkitekter och Atelier 01 arkitektur. Platsen som arkitektteam tävlar om att gestalta är Tegelbruksområdet i Ullstorp, strax sydost om Tomelilla tätort.

Nu har fyra tävlingsbidrag kvalificerats och bedöms vidare av en jurygrupp bestående av politiska företrädare och tjänstepersoner från Tomelilla kommun tillsammans med externa experter.

– Vi har i tävlingsprogrammet särskilt tryckt på förslag som beaktar de naturvärden som finns i området, säger Per-Martin Svensson, (M), kommunstyrelsens ordförande. Huvudfrågan har varit: hur kan ett område med boende i kombination med biologisk mångfald se ut och fungera?

Andra anvisningar som de tävlande fått förhålla sig till rör hur bebyggelse och boendemiljöer bör te sig och planeras, men också hur de boendes sociala liv i bostadsområdet kan uppmuntras genom gestaltningen. Sammanlagt 120–180 bostäder ska kunna rymmas.

Mellan 9 och 11 november kommer de fyra tävlingsbidragen att ställas ut i kulturhuset i Tomelilla. De finns också att se på tomelilla.se.

Fredag 8 december är det dags att tillkännage vinnaren.

– Det är roligt att se att Tomelilla attraherat så kvalificerade tävlingsbidrag, säger Britt-Marie McQueen, kommundirektör. Det finns gott om inspirerande idéer för ett hållbart boende ur flera aspekter. Det finns goda förutsättningar för att Tegelbruksområdet blir ett framtidsexempel.