Artikeln publicerades 16 juni 2023

Resultatet från inventeringen av jätteloka

Jätteloka, även kallad jättebjörnloka.

För att få en överblick av jättelokans utbredning gjordes en inventering längs Tommarpsån, Fyleån/Nybroån och Vollsjöån under 2022. Sedan tidigare har en inventering gjorts längs Verkeån. Nu kan du läsa om resultatet från inventeringen.

Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner har samarbetat i arbetet med inventeringen. Jättelokan är en invasiv art som snabbt sprider sig och konkurrerar ut annan vegetation. Växten trivs i fuktig mark och sprider gärna sina fröer via vattendrag.

NaturFokus AB har på uppdrag av kommunerna utfört en inventering av jätteloka längs med utvalda sträckor av Tommarpsån, Verkaån, Nybroån/Fyleån och Vollsjöån. Inventeringen ägde rum under 2021 och 2022. Resultaten visar att arten har en mycket utbredd spridning längs samtliga vattenförekomster.

Hela rapporten om resultat av inventeringen

Här kan du läsa slutrapporten från inveneringen. Pdf, 9.1 MB.

Läs mer om bekämpningsmetoder

Du kan läsa om olika bekämpningsmetoder på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.