Artikeln publicerades 14 november 2023

Arbetsplatskriminalitet i fokus under gemensam tillsyn

Ett fält med ett vindkraftverk

Under vecka 44 ägde en myndighetsgemensam tillsyn rum på flera företag i Tomelilla. Syftet var att komma åt arbetsplatskriminalitet på bred front.

Det var en lång rad myndigheter som sammanstrålade i Tomelilla för att utifrån sina olika myndighetsuppdrag oannonserat besöka och utöva tillsyn hos lokala företag. Modellen är utarbetad och använd sedan tidigare för att komma åt arbetsplatsrelaterad brottslighet som exempelvis illegal arbetskraft, skattebrott eller olaglig försäljning av tobak och alkohol.

Initiativet kom från Lokalpolisområde Ystad.

- I alla fem kommuner i lokalpolisområdet kommer myndighetsgemensamma tillsynstillfällen att ske - Tomelilla var först ut, berättar Per Hansson, kommunpolis i Tomelilla.

Tillsammans med Tomelilla kommun samordnade polisen aktiviteten. Vilka objekt som fick myndighetsbesök, hade valts ut genom den lokala lägesbild som polisen tillsammans med kommunen regelbundet tar fram.

Resultatet från tillsynen är ännu inte fullt ut sammanställt och undersökningssekretess råder i vissa delar. Men redan samma eftermiddag och kväll delades sanktionsavgifter ut för tillsammans flera hundra tusen kronor.

Polisens uppgift under tillsynen var framför allt att skapa trygghet för myndighetsutövarna.

- Ibland kan sådana här aktiviteter leda till starka känslor, men tillsynen gick lugnt till väga hos samtliga besökta företag i Tomelilla, säger Per Hansson.

Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M), är glad över den myndighetsgemensamma tillsynen och vill gärna ha fler.

- Självklart ska de företag som verkar här göra det på ett lagligt sätt, säger han. Vi kan såklart inte ha arbetsplatser som brister i arbetsmiljö och brandskydd, utnyttjar arbetskraft eller säljer illegala varor. Jag får då och då påstötningar från skötsamma företagare som undrar vad kommunen kan göra för att komma till rätta med sådant - att vara med och samordna en samlad tillsyn är ett sätt.

Och fler tillfällen kommer det att bli. Just nu planeras för nästa i Tomelilla.

Deltagande myndigheter vid tillsynen i Tomelilla:

Lokalpolisområde Ystad, gränspolisen, Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, SÖRF, Ystad- Österlenregionens miljöförbund, jämställdhetsmyndigheten och Tomelilla kommun (samordnande tillsammans med polisen).