Artikeln publicerades 2 februari 2024

Konsultrapport om VA-verksamheten på Österlen

Hand som håller ett glas med vatten.

I våras bedömde de två ägarkommunerna Tomelilla och Simrishamn att det var dags att genomföra en genomlysning av bolaget Österlen VA.

Österlen VA har funnits sedan 2020 som ett gemensamt driftbolag för vatten och avlopp i Simrishamns och Tomelilla kommuner. Redan vid start planerades för en uppföljning av den nystartade verksamheten, vilket i våras beslutades vara dags.

Uppdraget till den upphandlade konsulten var en genomlysning från flera perspektiv, i syfte att:

  • klargöra kommunens ekonomi i förhållande till det lagstadgade ansvaret att ordna vatten- och avloppsförsörjning inom verksamhetsområdet
  • klargöra Österlen VA:s interna organisation när det gäller kompetens, roller och funktioner, med fokus på förmågan att skapa värde för sina ägare, huvudmän och VA-kollektivets abonnenter utifrån det uppdrag som bolaget har
  • utvärdera den modell som valdes för organisering av kommunens ansvar att ordna vatten- och avloppsförsörjning, med fokus på att tydliggöra nuvarande förutsättningar för en effektiv och transparent styrning och ledning av Österlen VA

Under torsdagen lämnades rapporten till ägarkommunerna. Uppdraget har genomförts baserat på ett stort antal intervjuer liksom genomgång av skriftlig dokumentation.

Rapporten pekar på flera svagheter i organisationen och styrningens struktur. Utredarna lämnar också rekommendationer till det fortsatta arbetet.

- Vi välkomnar resultatet av genomlysningen, säger tf kommundirektör Johan Linander. Det hjälper oss att förbättra det som inte fungerat tillräckligt väl efter att bolaget startade.

Rapporten är på dagordningen för kommunstyrelserna i ägarkommunerna i februari.