Artikeln publicerades 24 januari 2024

Om du drabbats av översvämning

De stora snömängderna som nu smälter tillsammans med mycket regn, orsakar översvämningar i bygden.

Kommunen och räddningstjänsten prioriterar att säkra samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur som exempelvis reningsverk, förskolor och skolor. Om du hamnar i ett allvarligt och akut läge där det finns fara för liv och hälsa, ska du ringa 112.

Anmäl alltid källaröversvämning till ditt försäkringsbolag. Det är försäkringsbolaget som ersätter eventuella skador och som kan hjälpa dig med saneringsåtgärder i det akuta skedet.

Kommunen har ingen utrustning som exempelvis pumpar att låna ut. Behöver du köpa eller hyra, finns ett flertal företag att välja mellan.

Kommunen följer noga hur vädret och vattenflödena utvecklas och har kontakt med andra myndigheter.

Läs mer under länkarna nedan om vad du kan göra.

Information vid översvämning på Österlen VAs hemsida Länk till annan webbplats.

Information på Sydöstra Skånes räddningstjänstförbunds hemsida Länk till annan webbplats.

På Trafikverkets hemsida hittar du information om eventuellt avstängda vägar.

Trafikverkets meddelanden om vägar i Skåne Länk till annan webbplats.

Våt vägbana