Artikeln publicerades 11 januari 2024

Skyddsrumskarta

Ett fält med ett vindkraftverk

Just nu får vi samtal om skyddsrum och andra frågor kopplat till beredskap.

Alla skyddsrum i Sverige samlas på skyddsrumskartan som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ansvarar för. Här kan du hitta närmaste skyddsrum både nära ditt hem och andra platser där du brukar vistas.

Länk direkt till skyddsrumskartan Länk till annan webbplats.

MSB har också bra allmän information om skyddsrum:

Länk till information om skyddsrum på MSBs webbplats. Länk till annan webbplats.

Vill du uppdatera din egen beredskap? För några år sedan, skickade MSB ut den informativa broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till landets alla hushåll. Behöver du en ny, är du välkommen att hämta hos kontaktcenter Tomelilla direkt i kommunhusets entré, Tomelilla.

Du kan också ladda ner en digital version på MSBs hemsida. Här finns också inlästa versioner på svenska och engelska samt film på teckenspråk.

Länk till broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” Länk till annan webbplats.