Artikeln publicerades 27 februari 2024

Tomelilla kommun i innovationsprogram

Tomelilla kommuns flagga

Tillsammans med 15 andra myndigheter och organisationer – däribland Tomelilla kommun - får Mittuniversitetet förtroendet att leda nästa generations strategiska innovationsprogram. Vinnova, Formas och Energimyndigheten säger ja till SustainGov.

Under 2023 har Tomelilla kommun tillsammans med övriga projektpartners arbetat med att ta fram innovationsprogrammet SustainGov. Syftet med programmet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för offentlig sektor att bli den kraftfulla möjliggörare för hälsa och välmående samt samhällets hållbarhetsomställning som den har potentialen att vara.

Beslutet innebär att programmet SustainGov beviljas runt 11 miljoner kronor i statlig finansiering per år för drift.

Mittuniversitetet är koordinator för SustainGov, som utöver Tomelilla kommun också involverar Länsstyrelsen i Västerbottens län, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Södertörns högskola, Norrbottens Kommuner, Sundsvalls kommun, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), DIGG, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Skellefteå Science City, Samhällsnytta Karlstad universitet och Bron Innovation.

- Det är fantastiskt, säger Britt-Marie McQueen, kommundirektör. Tomelilla kommuns arbete med förenkling och utveckling av offentlig sektor - inte minst genom vårt gedigna arbete med Doughnut Economies (Munkmodellen) och vår innovationsportfölj - får nu än större möjligheter att vidareutvecklas och vi får lära nytt tillsammans med andra.

En av initiativtagarna till SustainGov är Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län, och tidigare minister för högre utbildning och forskning:

- Det här är en fantastisk möjlighet för offentlig sektor att i samverkan kunna ställa om för en mer hållbar och robust framtid. Genom att vara innovativa och skapa nya arbetssätt, metoder och samarbeten kan vi åstadkomma en systemförändring och faktiskt hitta lösningar på de stora och komplexa samhällsutmaningar vi står inför, säger landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Beslutet idag innebär att SustainGov tillsammans med fyra andra strategiska innovationsprogram sjösätts under första kvartalet 2024. Bakom satsningen, kallad Impact Innovation, står Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Läs mer om Impact Innovation Länk till annan webbplats.

Mittuniversitetets webbplats Länk till annan webbplats.