Artikeln publicerades 21 maj 2024

Företagsklimat 2024

Tomelilla torg med blommande prydnadskörsbär i förgrunden.

Svenskt näringslivs undersökning om företagsklimatet 2024, visar fortsatt starka resultat för Tomelillas del.

Undersökningens resultat delas som vanligt upp i två delar – först betyg från företagen i olika frågor, därefter en ranking som tillkännages längre fram i år.

Det samlade omdömet om Tomelillas företagsklimat ligger kvar på samma nivå som förra året - 3,64. Tittar man djupare på de olika frågeområdena, finns dock skillnader.

När det gäller kommunens attityder till företagande, uppfattar de svarande företagen en ganska stor förbättring både vad gäller politiker och tjänstepersoner. Detsamma gäller kommunens information till företagen.

Även dialogen med kommunens beslutsfattare och kommunens service och bemötande, får högre betyg av de lokala företagen i år.

Vad gäller samtliga nämnda områden, hamnar Tomelilla högre än rikssnittet.

När det kommer till brottslighet, bedömer företagen dock i större utsträckning i år att de påverkas negativt. Framför allt är det bedrägerier som man upplever som ett problem, därefter skadegörelse och inbrott. Minskad brottslighet och ökad trygghet är också den fråga som de lokala företagen tycker kommunen ska prioritera mest för att stärka företagsklimatet.

Kommunalråd Per-Martin Svensson, (M), är glad över företagarnas stärkta omdöme om kommunen.

- Näringslivets betydelse för Tomelillas utveckling, kan knappast underskattas, menar han. De olika mötesforum vi byggt upp tillsammans, ger resultat och skapar den goda dialogen.

Kommunen möter företagare också dagligen i det mer löpande arbetet.

- Även om kommunens tjänstepersoner ibland måste luta sig mot en lagstiftning, är vår attityd och bemötande superviktigt, säger kommundirektör Britt-Marie McQueen. Och det gäller alla medarbetare, inte bara de tjänstepersoner som direkt jobbar med näringslivsutveckling eller olika typer av tillstånd.

Kommunens brottsförebyggande arbete har ett tydligt fokus på evidensbaserade metoder parat med konkreta åtgärder i dialog med andra.

- Vi fortsätter enträget med detta arbete i kommunen - företagarnas prioritet av frågan gör det än mer angeläget, säger Henrik Lundblad, exploaterings- och näringslivschef.

Resultat, information och jämförelsemöjligheter Svenskt näringslivs företagsklimat 2024 Länk till annan webbplats.