Artikeln publicerades 30 november 2023

Med anledning av snöfallet 29–30 november

Hjullastare plogar vinterväg.

Kommunens snöröjning på gator och vägar pågår för fullt med alla tillgängliga resurser.

Snöröjning på trottoarer, ansvarar respektive fastighetsägare för. Trafikverket ansvarar för vissa vägar, vägföreningar likaså.

Här hittar du mer information om snö- och halkbekämpningen

Lindesborgsskolan tvingades under torsdagen stänga på grund av för låg inomhustemperatur. Även fritidsverksamheten påverkades på samma sätt. Det krånglande värmesystemet åtgärdades under dagen. Fredag 1 december ska verksamheten kunna vara i gång som vanligt.

Även kommunens högstadieskola Kastanjeskolan stängdes efter lunch på grund av det fortsatta snöfallet och möjligheten att kunna ta sig hem. Alla skolskjutsar ställdes in på torsdagen och kommer vara inställda även under fredag 1 december.

Kommunens hemtjänst och hemsjukvård, har kunnat lösa sina uppdrag trots utmaningarna med vädret.

Håll dig uppdaterad om väderläget på SMHI. Länk till annan webbplats.