Artikeln publicerades 15 november 2023

Nu utbildas stöd och omsorg i HBTQi+

Under fyra eftermiddagar genomförs fyra likadana föreläsningar för vård och omsorgs samtliga medarbetare i teaterhallen i Folkets park i Tomelilla.

HBTQI+ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersex. Pluset läggs till för att inkludera andra identiteter och sexualiteter.

Vi har valt att avsluta vårt arbete med den så kallade återhämtningsbonusen med en gemensam aktivitet kring normer, värderingar och bemötande ur ett HBTQI+ perspektiv, förklarar Patrik Sikt som är omsorgschef i Tomelilla kommun.

Žana Dončić som arbetar vid RFSL Skåne håller i föreläsningarna där hon utbildar i relevanta begrepp, hälsoläge hos hbtqi+-gruppen, lagstiftning samt håller i diskussioner om hur ett gott bemötande kan se ut utifrån våra uppdrag.

För att samtidigt kunna bibehålla en god verksamhet och för en dialog mellan verksamhetens olika delar genomförs föreläsningarna i mixade grupper med 70 personer per tillfälle.

Under åren 2021-2023 har vård och omsorgsverksamheten fått närmare 15 miljoner kronor från statsbidraget återhämtningsbonusen vilka använts till olika hälso- och återhämtningsfrämjande aktiviteter såsom planeringskonferenser, teambuildningsövningar, utbildningar och schemaarbete med mera.

Vi startade i mindre skala med en arbetsplats för att sedan skala upp arbetet till att omfatta alla delar av vård och omsorgsverksamheten. Introduktionsföreläsningarna om HBTQI+ avslutar nu vårt arbete med återhämtningsbonusen, berättar Patrik Sikt.