Artikeln publicerades 13 maj 2024

Tyck till om din äldreomsorg!

Grafik från Socialstyrelsen

Nu pågår årets äldreundersökning. Där kan du som är äldre och har insatser från kommunen tycka till om din äldreomsorg.

Äldreundersökningen är en nationell undersökning som genomförs av Socialstyrelsen. Enkäten är utskickad till personer som är 65 år eller äldre och som antingen har hemtjänst eller bor på särskilt boende.

Enkäten kan besvaras via post eller digitalt. Ta gärna hjälp av närstående eller god man om du tycker att det är svårt att besvara enkäten själv.

Målet med undersökningen är att ge de äldre en röst i frågor som berör deras livskvalitet och välbefinnande. Syftet är dessutom att kommunen ska få information som de kan använda vid planering av olika aktiviteter och åtgärder framåt utifrån de äldres perspektiv. Därför är det viktigt att det blir en hög svarsfrekvens, för att enkäten ska spegla verkligheten så bra som möjligt.

Har du inte fyllt i enkäten ännu så finns det fortfarande möjlighet. Sista datum att svara är den 26 maj.

Så tack för att du deltar och hjälper oss att bli bättre!

Man kan gå in och läsa om undersökningen på Öppna jämförelser – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? – Socialstyrelsen Länk till annan webbplats..