Artikeln publicerades 26 juni 2024

Argentinare blir artist in residence våren 2025

Bildkonstnären Martín Frías Zitterkopf vid lila konstverk.

Det blir en multidisciplinär bildkonstnär från Buenos Aires som kommer till Tomelilla som residenskonstnär nästa vår. Han heter Martín Frías Zitterkopf och jobbar med allt från måleri till nykinetisk skulptur.

Den 21 maj 2024 beslutade kultur- och fritidsnämnden att tilldela konstnären Martín Frías Zitterkopf från Argentina, Sten Malmqvist stipendium för residensvistelse år 2025. Martín blir därmed den fjärde residenskonstnären i Tomelilla kommun sedan stipendiet inrättades. Under sex veckors tid våren 2025 kommer han att bo och verka i Tomelilla.

Martín Frías Zitterkopf är en multidisciplinär bildkonstnär som arbetar med forskningsinriktade projekt. Han bor och arbetar i Buenos Aires, Argentina. Hans praktik fokuserar på flera medier och format, allt från måleri och fotografi till textilkonst och nykinetisk skulptur.

– Han är inte bara intresserad av att kombinera olika material, utan också av utmaningen att integrera olika kunskapsområden i sina verk, som i ofta består av handgjorda föremål inspirerade av vetenskapliga forskningsämnen, säger Désirée Lennklo, Intendent på Tomelilla konsthall.

I skärningspunkten mellan konst, vetenskap och teknik

Ofta återspeglar och undersöker Martín begrepp relaterade till sin forskning inom olika discipliner och ämnen. Fokus ligger på skärningspunkten mellan konst, vetenskap och teknik.

Martín Frías Zitterkopf har en konstnärlig utbildning från National University of the Arts i Buenos Aires, och hans verk har ställts ut på flertalet institutioner i Argentina.

Till utlysningen för artist in residence 2025 inkom cirka 100 ansökningar från flera delar av världen. Urvalet har gjorts med hänsyn till konstnärlig kvalitet men stor vikt har också lagts på projektbeskrivningen, samt konstnärens plan för allmänhetens interaktion.

Mer om Tomelilla konsthalls artist in residence