Artikeln publicerades 9 juli 2024

Varför blir gräsmattor till gräsängar?

Ett fält med ett vindkraftverk

Det finns knappt en procent kvar av de ängsmarker som fanns i Sverige för hundra år sedan. Orsaken är ett förändrat jordbrukslandskap vilket har gjort blommande marker ovanliga. Men nästan en procent av Sveriges yta är gräsmatta och genom att omvandla en bit av en gräsmatta till blommande äng kan du göra en viktig räddningsinsats för bin och andra pollinationer.

Få en ökad biologisk mångfald
Ökad biologisk mångfald med rikare flora och fauna. I takt med att gräs/ängarna växer utifrån förutsättningarna på respektive plats, som sol, skugga eller jordmån, kommer den biologiska mångfalden att öka. Detta leder till fler insekter, bin, fjärilar och småfåglar.

Bättre tålighet mot torka och regn
Torktåligare ytor som står gröna längre under torkperioder eftersom avdunstningen går långsammare i högre gräs.

Vattentåligare ytor med bättre genomsläpplighet som motverkar översvämningar vid kraftiga regn, eftersom jorden inte blir lika uttorkad och hård.

Bättre bär- och fruktsättning i närliggande
Bättre bär- och fruktsättning i närliggande trädgårdar i takt med att biologiska mångfalden ökar. Fler pollinationer med insekter och bin ger bättre pollinering.

Det finns knappt en procent kvar av de ängsmarker som fanns i Sverige för hundra år sedan. Orsaken är ett förändrat jordbrukslandskap vilket har gjort blommande marker ovanliga. Men nästan en procent av Sveriges yta är gräsmatta och genom att omvandla en bit av en gräsmatta till blommande äng kan du göra en viktig räddningsinsats för bin och andra pollinationer.

Vi förbrukar även mindre drivmedel, vilket ger lägre miljöpåverkan.