Ingenjörsgatan 38-60

Ny beläggning av parkeringsytorna på Ingenjörsgatan 38-60.

Aktuellt underhåll i Tomelilla 2024.

Före

Bilder före renovering

Parkering december 2023

Parkering december 2023

Pågående arbete

Bilder under arbetets gång

Efter

Bilder på färdigt resultat