Markvägen 1-2

Ny miljöstation med källsorteringsskåp kommer byggas upp för de boende på Markvägen 2.

Aktuellt underhåll i Lunnarp 2024.

Före

Bilder före renovering

Miljöstation december 2023

Miljöstation december 2023

Pågående arbete

Bilder under arbetets gång

Efter

Bilder på färdigt resultat