Rosencrantzgatan 31-33

Byggnation av fristående tvättstuga i markplan för de boende på Rosencrantzgatan 31-33.

Aktuell byggnation i Tomelilla 2024.

Före

Bilder före renovering

Bild före i december 2023

Bild före i december 2023

Bild före i december 2023

Bild före i december 2023

Pågående arbete

Bilder under arbetets gång

Efter

Bilder på färdigt resultat