Stafettgatan 101-155

Ny miljöstation med källsorteringsskåp kommer byggas upp för de boende på Stafettgatan 101-155.

Aktuellt underhåll i Tomelilla 2024-

Före

Bilder före renovering

Miljöstation december 2023

Miljöstation december 2023

Pågående arbete

Bilder under arbetets gång

Efter

Bilder på färdigt resultat