Stafettgatan 101-155.

Ny beläggning av parkeringsytorna på Stafettgatan 101-155.

Aktuellt underhåll i Tomelilla 2024.

Före

Bilder före renovering

Parkering december 2023

Parkering december 2023

Pågående arbete

Bilder under arbetets gång

Efter

Bilder på färdigt resultat