Stiftelsen Tomelilla Konstsamling 100 år


Bild på två herrar som tittar på konst

Foto: Erik Ström

Sommarens stora utställning, Stiftelsen Tomelilla Konstsamling 100 år, på Tomelilla konsthall är en jubileumsutställning som bjuder på en ­historisk tillbakablickande resa genom hundra år av konstsamlande. I det ljusa ­vackra rummet kommer konstsamlingens allra första utställning, anno 1925, att återskapas. Verk som ingick i utställningen hundra år tidigare kommer att presenteras i en tidstypisk hängning. Genom utdelande av konstnärsstipendier har Stiftelsen Tomelilla Konstsamling genom åren ­bidragit till konstnärlig utveckling i bygden och nationellt. På konsthallens nedre plan presenteras stipendiater och senare konstförvärv.

Tillsammans med skalden Theodor Thufvesson, Bror Ljunggren och ­Anders Olson grundade Yngve Andrén den 16 augusti 1924 det som kom att bli Tomelilla Konstsamling och som med tiden skulle komma att inrymma ett representativt urval av skånsk bildkonst från mellankrigstiden med namn som Johan Johansson, Ellen Trotzig, Tora Vega Holmström med ­flera. ­Stiftelsen Tomelilla konstsamling har haft en avgörande betydelse för konstlivet på Österlen samt för bildandet av Tomelilla konsthall 1965, den första konsthallen på landsbygden i Sverige.

Tomelilla Konstsamling, som idag verkar i stiftelseform, äger och ­förvaltar drygt 600 konstverk av ca 450 konstnärer. Huvudsakligen måleri men ­också teckningar, skulpturer, grafik och textil.

Vernissage lördagen den 15 juni kl. 11–15
Utställningen invigs kl. 12

Program under utställningsperioden:

Tisdag 25/6 kl. 17–18
Så här gjorde vi boken
Författaren Gunilla Blomberg berättar om hur Tomelilla Konstsamling ”flyttade kulturen 60 mil söderut” (DN) och Tomelilla Kommun sattes på kartan.

Lördag 10/8 13–14
Tomelillaprofilen Torgny Larsson berättar Tomelillas historia.

Fredag 16/8 kl. 12.30
Musik av gruppen DuåDe

Fredag 16/8 kl. 13
Stipendieutdelning ur Bror Ljunggrens Minnesfond 100 000 kr och Yngve Andréns Minnesfond 10 000 kr.

Söndag 25/8 kl. 11–15
Finissage