Jerker Andersson – Domicile


Jerker Andersson (född 1966 i Falkenberg) är fotograf, bildredaktör och handledare utbildad vid Göteborgs universitet. Hans verk har visats på museer och konstgallerier både i Sverige och utomlands.

I utställningen Domicile – Hemvist presenteras en serie svartvita fotografier av villor belägna i ett av de många bostadsområden som byggdes under 1960-talets byggboom i Sverige. Husen döljer sig i en del fall bakom vildvuxna buskage, i andra fall skildras de unisont uppradade längs folktomma villagator. Tillväxten av bostadsområden som dessa hänger samman med industrialisering och arbetskraftsinvandring, utvecklingen av välfärdsstaten och utbyggnaden av tätorter till följd av ”den svenska modellen”. Dåtidens politiker drevs av folkhemmets vision om gemenskap, en vision som bland annat förverkligades med seriebyggda enfamiljshus för arbetar- och medelklassfamiljer i en tid då allt fler flyttade in i de expanderande svenska städerna.

I dag uppvisar husens fasader och trädgårdar stor variation. De materiella skillnaderna mellan då och nu speglar en bredare ekonomisk förändring. Dåtidens Sverige präglades av en strävan mot kollektivism, medan dagens samhälle präglas av individualism.

Bilderna är, för Jerker Andersson, ett återbesök dels i hans uppväxt, dels i ett typiskt svenskt bostadsområde av sin tid. Bilderna är tagna i Falkenberg 2006–2016.