3 x Trotzig – Ellen. Ulf. Irene


Tomelilla Konstsamlings innehav av flera verk av Ellen Trotzig har inspirerat till en utställning av tre generationers konstnärskap.

Vi får här stifta bekantskap med Ellen, Ulf och Irene och deras konstnärskap, från tidigt 1900-tal fram till 2000-talet.

Verk av Ulf Trotzig

Verk av Ellen Trotzig

Verk av Ellen Trotzig

Verk av Irene Trotzig

Verk av Irene Trotzig